Facebook Pixel

Villkor

Integritetspolicy

Vi på Putsarkungen AB följer GDPR och behandlar dina personuppgifter med största respekt. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Formulär

Använder du formulären på hemsidan så lagras informationen vilket är i linje med vår integritetspolicy. Nedan hittar du en lista på formulär som vi använder och attributen vars data vi lagrar.

Formulär för företag

Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Var vill ni att vi ska putsa?
 • Vad behöver du hjälp med?
 • Hur många fönster gäller det?
 • Beskrivning
 • I vilket typ av fastighet ska fönsterputsen utföras?
 • Vilka produkter är du ute efter?
 • Antal
 • Ska badrumsinredning ingå?
 • Hur många sidor ska putsas?
 • Hur ofta vill ni att vi ska komma?
 • Ska fönsterkarmar rengöras och torkas?
 • Uppskattad städyta (m2)
 • Sitter fönstrena svåråtkomligt så att stege behövs?
 • Företagsnamn/förening
 • Företagsnamn/förening
 • Adress, ort & postnummer
 • Namn på kontaktperson
 • Hur många kvadratmeter är ditt tak?
 • Organisationsnummer
 • Telefonnummer
 • Vad önskar ni få hjälp med?
 • E-postadress
 • Uppskattad glasyta (m2)
 • Övrig information
 • Fullständigt namn
 • Adress
 • Postnummer & ort
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Vad beskriver dig bäst?
 • När vill du bli kontaktad?
Kolla in formuläret här
Kopia av Snöröjning

För din trygghet är offerterna kostnadsfria och du förbinder dig inte till något. Du har rätt att tacka nej till samtliga offerter. Vi följer GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Vill du ha en kostnadsfri fuktbesiktning?
 • Vilka tjänster vill du ha hjälp med?
 • Byggnadsår för fastigheten?
 • Vill du ha en fuktmätning?
 • Beskriv projektet
 • När behöver du hjälp?
 • För vilken typ av fastighet gäller det?
 • Adress
 • Fullständigt namn
 • Postnummer och ort
 • Organisationsnummer
 • Ort
 • Stad
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Vad beskriver dig bäst?
 • När vill du bli kontaktad?
 • Vart når vi dig enklast?
 • Företagsnamn
 • Postnummer
Kolla in formuläret här
Formulär för byggstäd

För din trygghet är givetvis offerten och prisförslaget kostnadsfritt och du förbinder dig inte till något. Du har rätt att tacka nej till offerten. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • I vilken typ av fastighet ska byggstädningen ske?
 • Hur stor yta skall städas?
 • Övriga uppgifter
 • Hur många fastigheter gäller det?
 • Hur många rum skall städas?
 • Skall några farliga material hanteras, exempelvis asbest?
 • Företagsnamn
 • Adress
 • Organisationsnummer
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Namn på kontaktperson
 • Ort
 • Postnummer
Kolla in formuläret här
Formulär för flyttstädning

För din trygghet är givetvis offerten och prisförslaget kostnadsfritt och du förbinder dig inte till något. Du har rätt att tacka nej till offerten. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Vad beskriver dig bäst?
 • Fullständigt namn
 • Adress
 • E-postadress
 • När vill du bli kontaktad?
 • Ort
 • Telefonnummer
 • Postnummer
 • Hur stor yta skall städas?
 • Ska badrumsinredning ingå?
 • Antal
 • I vilket typ av fastighet ska städningen utföras?
 • Vilken tjänst önskar du få utförd?
 • Antal rum
 • Vad vill du ska ingå i ditt städuppdrag?
 • Kommer städmaterial finnas på plats?
 • Var vill ni att vi ska putsa?
 • Beskrivning av städuppdraget
 • Vad behöver du hjälp med?
 • Hur ofta vill ni att vi ska komma?
 • Hur många kvadratmeter är ditt tak?
 • Vilka produkter är du ute efter?
Kolla in formuläret här
Formulär för golvvård

För din trygghet är givetvis offerten och prisförslaget kostnadsfritt och du förbinder dig inte till något. Du har rätt att tacka nej till offerten. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Önskar ni testa vår prova-på-städning?
 • Vad behöver du hjälp med?
 • Vilket typ av golv gäller det?
 • Hur många m2 är golvet du önskar behandla?
 • Hur många rum gäller det?
 • Hur många trappor gäller det?
 • Hur många fastigheter gäller det?
 • Övriga uppgifter
 • Fullständigt namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Organisationsnummer
 • Ort
 • Postnummer
Kolla in formuläret här
Formulär för hemstädning

För din trygghet är givetvis offerten och prisförslaget kostnadsfritt och du förbinder dig inte till något. Du har rätt att tacka nej till offerten. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Fullständigt namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Organisationsnummer
 • Ort
 • Postnummer
 • Hur ofta önskar ni hjälp med hemstäd?
 • Vilken fastighetstyp gäller det?
 • Hur stor yta ska städas?
 • Hur många rum gäller det?
 • Hur många trappor gäller det?
 • Hur många fastigheter gäller det?
 • Övriga uppgifter
 • Önskar ni testa vår prova-på-städning?
Kolla in formuläret här
Formulär för kontorsstäd

För din trygghet är givetvis offerten och prisförslaget kostnadsfritt och du förbinder dig inte till något. Du har rätt att tacka nej till offerten. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Hur stor yta ska städas?
 • Hur många rum gäller det?
 • Hur många trappor gäller det?
 • Vilken fastighetstyp gäller det?
 • Hur många fastigheter gäller det?
 • Övriga uppgifter
 • Hur ofta önskar ni hjälp med kontorsstäd?
 • E-postadress
 • Adress
 • Företagsnamn
 • Organisationsnummer
 • Rubrik till fält #6
 • Namn på kontaktperson
 • Telefonnummer
 • Ort
Kolla in formuläret här
Formulär för rengöring av solpaneler

För din trygghet är givetvis offerten och prisförslaget kostnadsfritt och du förbinder dig inte till något. Du har rätt att tacka nej till offerten. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Hur många trappor gäller det?
 • Hur många fastigheter gäller det?
 • Övriga uppgifter
 • Hur stor anläggning gäller det?
 • Hur många paneler skall rengöras?
 • Hur många rum gäller det?
 • Vilken typ av fastighet sitter solpanelerna på?
 • Fullständigt namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Organisationsnummer
 • Ort
Kolla in formuläret här
Formulär för storstädning

För din trygghet är givetvis offerten och prisförslaget kostnadsfritt och du förbinder dig inte till något. Du har rätt att tacka nej till offerten. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Vilken fastighetstyp gäller det?
 • Hur många fastigheter gäller det?
 • Övriga uppgifter
 • Hur många trappor gäller det?
 • Hur ofta önskar ni hjälp med storstädning?
 • Hur stor yta ska städas?
 • Hur många rum gäller det?
 • Fullständigt namn
 • E-postadress
 • Organisationsnummer
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Ort
Kolla in formuläret här
Formulär för trappstädning

För din trygghet är givetvis offerten och prisförslaget kostnadsfritt och du förbinder dig inte till något. Du har rätt att tacka nej till offerten. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Hur många fastigheter gäller det?
 • Vilken fastighetstyp gäller det?
 • Hur ofta önskar ni hjälp med trappstädning?
 • Hur många trappor gäller det?
 • Övriga uppgifter
 • Telefonnummer
 • Företagsnamn / Namn förening
 • Adress
 • Ort
 • Namn kontaktperson
 • E-postadress
 • Organisationsnummer
Kolla in formuläret här
Ändra abonnemang

Genom att använda formuläret godkänner du vår integritetspolicy.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Fullständigt namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Vad önskar du ändra med ditt nuvarande abonnemang?
 • Adress, ort & postnummer
 • Postnummer
 • Adress, ort & postnummer
 • Adress, ort & postnummer
 • Adress, ort & postnummer
 • Adress, ort & postnummer
 • Adress, ort & postnummer
 • Ort
Kolla in formuläret här
Kontakta oss formulär

Genom att använda formuläret godkänner du vår integritetspolicy.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Fullständigt namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Meddelande
Kolla in formuläret här
Popup fönsterputs formulär

Genom att använda formuläret godkänner du vår integritetspolicy.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • I vilket typ av fastighet ska fönsterputsen utföras?
 • Var vill ni att vi ska putsa?
 • Vad behöver du hjälp med?
 • Hur ofta vill ni att vi ska komma?
 • Hur många fönster gäller det?
 • Hur många kvadratmeter är ditt tak?
 • Beskrivning
 • Vilka produkter är du ute efter?
 • Antal
 • Ska badrumsinredning ingå?
 • Vad beskriver dig bäst?
 • Fullständigt namn
 • Adress
 • Postnummer & ort
 • Telefonnummer
 • Postnummer
 • När vill du bli kontaktad?
 • E-postadress
 • Ort
Kolla in formuläret här
Mindre fönsterputs formulär

Genom att använda formuläret godkänner du vår integritetspolicy.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • I vilket typ av fastighet ska fönsterputsen utföras?
 • Vad behöver du hjälp med?
 • Hur ofta vill ni att vi ska komma?
 • Hur många fönster gäller det?
 • Hur många kvadratmeter är ditt tak?
 • Beskrivning
 • Vilka produkter är du ute efter?
 • Antal
 • Ska badrumsinredning ingå?
 • Var vill ni att vi ska putsa?
 • Vad beskriver dig bäst?
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Fullständigt namn
 • Postnummer & ort
 • När vill du bli kontaktad?
 • Ort
 • Postnummer
Kolla in formuläret här
Fönsterputs formulär

Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Vad beskriver dig bäst?
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • När vill du bli kontaktad?
 • Ort
 • Postnummer
 • Fullständigt namn
 • Vad behöver du hjälp med?
 • I vilket typ av fastighet ska fönsterputsen utföras?
 • Hur många sidor ska putsas?
 • Beskrivning
 • Hur många kvadratmeter är ditt tak?
 • Vilka produkter är du ute efter?
 • Antal
 • Ska badrumsinredning ingå?
 • Sitter fönstrena svåråtkomligt så att stege behövs?
 • Var vill ni att vi ska putsa?
 • Hur ofta vill ni att vi ska komma?
 • Ska fönsterkarmar rengöras och torkas?
 • Hur många fönster gäller det?
Kolla in formuläret här
Fönsterputs Villa i Västerås

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Hur många fönster önskar ni putsade?
 • Utseende på fönstren?
 • Hur många sidor ska putsas per fönster?
 • Höjd
 • Adress
 • För- och efternamn
 • Efternamn
 • Adress
 • Ort
 • Postnummer
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Stad
Kolla in formuläret här

Vill du utöva dina rättigheter och ta bort den lokala lagrigen kopplat till formulären så klicka nedan.

Partnerskap med Servicefinder

Putsa fönster Uppsala är stolta över vårt strategiska samarbete med Servicefinder, vilket säkerställer att vi kan erbjuda täckning över hela Sverige och hjälpa konsumenter att hitta rätt företag.

Vår ambition på Putsa fönster Uppsala är att erbjuda konsumenter en enkel och smidig upplevelse när de behöver hjälp med att hitta rätt företag för sina behov. Genom detta samarbete kan vi erbjuda en omfattande tjänst och säkerställa att våra kunder får den bästa möjliga servicen, oavsett var i landet de befinner sig.

När du använder Putsa fönster Uppsala godkänner du att vi, vid behov, delar dina kontaktuppgifter med Servicefinder för att kunna hjälpa dig att hitta rätt företag för dina behov. Vi följer strikta regler för att säkerställa att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Du kan när som helst begära datan raderad.

Servicefinder har lika strikt och tydlig GDPR policy som oss på Putsa fönster Uppsala – du kan läsa mer om den på deras hemsida.

Läs vidare om samarbetet här

Integritetspolicy, villkor & hantering

Villkor

Läs vår villkor här.

Integritetspolicy

Läs vår integritetspolicy här.

Cookies-inställningar

Hantera Cookies-inställningar här.

Begär data

Gör en dataförfrågan genom formuläret.

Kontakta oss